Välkommen till oss

Våra medarbetare är välutbildade och har den kompetens, de licenser, prövningar och certifieringar som krävs för att utföra de avancerade svetsuppdrag vi jobbar med.

Svetsare och övrig personal utbildas fortlöpande och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap. Arbetet och tillverkningen skall ske under säkra former och skall inte påverka medarbetare och arbetsresultat negativt.Välkommen att kontakta oss!

Ravin Touma

CEO

076-090 80 88

ravin@danasplat.se

Carlos Abdul-Jalil

Konsult/Projektledare

076-568 88 10

info@danasplat.se

Olivia Moranson

Projektadministratör

070-446 22 51

olivia@danasplat.se

gallery
gallery
gallery