Blästring

Vi erbjuder professionell blästring med flera olika metoder. Blästring är en effektiv rengörings- och ytbehandlingsmetod som innebär att man med olika material, använda med högt tryck och sylvass precision, behandlar diverse, annars ofta svårbehandlade ytor. Med vår hjälp blir blästringsprocessen snabb, effektiv och smidig – och alltid med bästa tänkbara resultat.
Vi har en fast blästeranläggning där vi stålblästrar med steelgrit G-25 med storlek 0.42 – 1.18 mm.
Vi kan blästra upp till 23m (24,4m).