Termisk Sprutning

Termisk Sprutning

Termisk sprutning är en samling av olika beläggningsprocesser i vilket smälta eller uppvärmda material sprutas på en yta. Materialet värms upp med hjälp av elektricitet, exempelvis plasma eller ljusbåge, alternativt med hjälp av en brännkammare. med vår utbildade personal utför termisk sprutning.