Termisk Sprutning

Tjänster

Termisk Sprutning

Termisk sprutning är en samling av olika beläggningsprocesser i vilket smälta eller uppvärmda material sprutas på en yta. Materialet värms upp med hjälp av elektricitet, exempelvis plasma eller ljusbåge, alternativt med hjälp av en brännkammare. Vi utför termisk sprutning med vår utbildade personal.

Våra personal är välutbildade och har den kompetens, de licenser, prövningar och certifieringar som krävs för att utföra de avancerade uppdragen.

Välkommen att kontakta oss!

Termisk Sprutning 1
Termisk Sprutning 2
Termisk Sprutning
Montering och rivning